Uvijeti korištenja

OPĆI UVJETI O UVJETIMA I NAČINU KORIŠTENJA INTERNET STRANICA TVRTKE E-HOLIDAYS TRAVEL

OPĆE ODREDBE

     Ovi Opći uvjeti propisuju uvijete i način korištenja Internet stranica i administracijskog sučelja te prava i obveze Korisnika (svaka osoba koja je pristupila na Internet stranicu), Oglašivača i Korisnika administracijskog sučelja ( vlasnik smještajnih kapaciteta i/ili osoba koja je ovlašteni predstavnik smještajnih kapaciteta ) u svezi s korištenjem Internet stranica i administracijskog sučelja u vlasništvu tvrtke E-Holidays Travel (obrt E-Holidays Travel, vl. Martina Vrkljan, OIB: 69836755130).
     Internet stranica nije turistička agencija. Internet stranica se koristi isključivo kao Internet katalog za oglašavanje smještajnih kapaciteta u RH te ostalih uslužnih djelatnosti vezanih uz turizam, sport, rekreaciju i odmor sa područja Republike Hrvatske.
     Internet stranica prenosi isključivo podatke dobivene od strane Korisnika, (i/ili) Oglašivača i Korisnika administracijskog sučelja te tvrtka e-Holidays Travel ne snosi nikakvu materijalnu ni krivičnu odgovornost ukoliko informacije o smještajnim kapacitetima ne odgovaraju stvarnoj situaciji.

PRAVO PRISTUPA NA INTERNET STRANICU I KORIŠTENJE ADMINISTRACIJSKOG SUČELJA TE OGRANIČENJE U PRISTUPU I KORIŠTENJU INTERNET STRANICE I ADMINISTRACIJSKOG SUČELJA

     Pravo pristupa i korištenja administracijskog sučelja imaju isključivo vlasnici smještajnih kapaciteta iz Republike Hrvatske i/ili osobe koje su ovlašteni predstavnik vlasnika smještajnog kapaciteta.
     Tvrtka e-Holidays Travel ima diskrecijsko pravo, bez potrebe obrazlaganja svoje odluke, odbiti zahtjev Korisnika za prijavu u administracijsko sučelje te odbiti prijavu Korisnika za korištenje bilo koje usluge koja se nudi na Internet stranici ili administracijskom sučelju kada je prijava preduvjet korištenja usluge, odnosno administracijskog sučelja.
     Tvrtka e-Holidays Travel može u svakom trenutku, bez potrebe obrazlaganja svoje odluke, onemogućiti ili ograničiti (u cijelosti ili djelomično) Korisniku administracijskog sučelja pristup i/ili korištenje administracijskog sučelja te Korisniku pristup i/ili korištenje Internet stranice. U prethodno navedenom slučaju, tvrtka e-Holidays Travel neće snositi odgovornost ni za kakvu štetu niti za bilo kakvu drugu vrstu izravnog ili neizravnog gubitka ( npr. gubitak dobiti, gubitak određenog klijenta ili tržišta, narušavanje reputacije, gubitak poslovne mogućnosti) koji bi nastupio Korisniku ili Korisniku administracijskog sučelja zbog nemogućnosti pristupa i/ili korištenja (u cijelosti ili djelomično) administracijskog sučelja ili Internet stranice.

POSEBNOSTI U SVEZI S NAČINOM KORIŠTENJA INTERNET STRANICE I ADMINISTRACIJSKOG SUČELJA

     Korisnik se obvezuje da će Internet stranicu koristiti isključivo u skladu s uvjetima i odredbama ovih Općih uvjeta. Samim pristupom na Internet stranicu, smatrati će se da je Korisnik pročitao, razumio i prihvatio kao obvezujuće Opće uvjete koji su u tom trenutku objavljeni kao važeći.
     Korisnik se obvezuje da neće ni izravno niti neizravno (i to neovisno o tehničkom, tehničko-tehnološkom, elektroničkom ili kakvom drugom načinu ili sredstvu) mijenjati, brisati ili učiniti neuporabljivom Internet stranicu ili bilo koji njezin dio (sadržajni, grafički, tehnički, tehničko-tehnološki, elektronički ili kakav drugi (strukturalni ili ne) dio), izvoditi bilo kakvu drugu nedopuštenu radnju u odnosu na Internet stranicu ili njezin dio (sadržajni, grafički, tehnički, tehničko-tehnološki, elektronički ili kakav drugi (strukturalni ili ne) dio),  onemogućiti pristup i/ili korištenje Internet stranice drugim Korisnicima ili Korisnicima administracijskog sučelja ili neovlašteno kopirati, umnožavati ili distribuirati Internet stranicu ili bilo koji njezin dio (sadržajni, grafički, tehnički, tehničko-tehnološki, elektronički ili kakav drugi (strukturalni ili ne) dio Internet aplikacije) za svoje ili tuđe potrebe ili za prodaju ili kakvo drugo pravno raspolaganje.

VEZE ( LINKOVI ) NA STRANICE TREĆIH OSOBA

     Internet stranice mogu sadržavati informacije i veze do drugih Internet stranica nad kojima tvrtka e-Holidays Travel nema kontrolu. U takvom slučaju, tvrtka e-Holidays Travel neće biti odgovorna niti za točnosti niti za potpunost, preciznost, istinitost, sigurnosti i funkcionalnost bilo kojeg oblika internetskog resursa (HTML dokumenta, multimedijskog sadržaja, podataka, skripti i ostalih podataka i informacija) koji se nalazi na Internet stranici nad kojom tvrtka e-Holidays Travel nema kontrolu.

AUTORSKA PRAVA

     Pojedini internetski resursi (multimedijski sadržaji, podaci, grafička djela, jezična djela, crteži, skice, planovi itd.) objavljeni na Internet stranici i akdministracijskom sučelju predstavljaju predmet autorskoga prava. Najstrože je zabranjeno bez prethodno pisanoga odobrenja tvrtke e-Holidays Travel bilo kakvo reproduciranje (u jednom ili više primjeraka, u cijelosti ili u dijelovima, izravno ili neizravno, privremeno ili trajno, bilo kojim sredstvom i u bilo kojem obliku), distribucija (prodaja, iznajmljivanje, ustupanje ili u bilo kojem drugom obliku raspolaganje predmetom autorskoga prava), priopćavanje (u bilo kojem obliku i bilo kojim sredstvom) ili prerada bilo kojeg internetskog resursa koji je objavljen na Internet stranici ili Internet aplikaciji.

Izrada internet stranica WEB Marketing - Upravljanje internet stranicama EasyEdit CMS